Jste zde

Domů

Ceny zboží a služeb, které nakupují Češi v důchodu, rostly letos rychleji než běžným domácnostem. Podle údajů o inflaci za listopad vzrostly meziročně výdaje důchodců o 3,4 %, zatímco průměrný růst cen činil 3,1 %. V předchozích letech přitom rostly náklady důchodců i pracující populace stejně. „Za celý letošní rok tak budou po několika letech růst náklady v důchodu rychleji, než je celková inflace v ekonomice, což jde na vrub například letošnímu 5% růstu cen v sociální péči v domech seniorů, zdravotní péče, či rychlejšímu růstu cen potravin, které mají ve spotřebě důchodců vyšší váhu," vysvětluje analytik banky ING Jakub Seidler.

Pozn.: Růst cen (resp. Inflace) je měřen na základě průměrného spotřebitelského koše českých domácností. Některé skupiny domácností však mají strukturu svého spotřebitelského koše mírně odlišnou na základě jejich rozdílných ekonomických či životních podmínek, např. domácnosti důchodců. Pro tuto skupina tak Český statistický úřad také počítá průměrnou inflaci, ale s pozměněnou strukturou spotřebitelského koše, která více odpovídá této skupině obyvatel.

Banka ING také zveřejnila vlastní průzkum, jak Češi v předdůchodovém věku (50-65 let) spoří a jaká mají očekávání od svého „podzimu života". Průzkum mimo jiné ukázal, že dvě pětiny Čechů očekávají, že si v důchodu vystačí s 15 tis. až 20 tis. Kč měsíčně. Uvážíme-li, že výše průměrného důchodu dosáhne od ledna 2020 výše 14 400 Kč a penzisté budou tuto částku pobírat podle statistik ČSSZ průměrně 24 let a 3 měsíce, vyjde nám, že by člověk odcházející z práce do výslužby měl mít našetřeno 174 600 až 1 629 600 Kč.

Pětina Čechů si spoří proto, aby mohli do důchodu odejít dříve
„Dostatečné úspory dávají lidem v předdůchodovém věku volnost v rozhodování, jestli chtějí odejít do penze dříve. A to i těm nízkopříjmovým. Podle výsledků průzkumu si na předčasný důchod spoří nejčastěji Češi s příjmy 10 000 až 20 000 korun měsíčně. V jejich případě pak není pokles životní úrovně v důchodu až tak markantní,“ komentuje Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING Česká republika.

Nadpoloviční většina dotázaných (61 %) se domnívá, že by se mělo do penze odcházet nejpozději v šedesáti letech. 31 % si myslí, že ideální věk je mezi 61 a 64 lety, a necelá desetina Čechů se domnívá, že by to mělo být v 65 letech i později, podle chuti pracovat. Stát se pracujícím důchodcem plánuje 17 % padesátníků pod 54 let. Ve věku 60–65, tedy těsně před důchodem, stále cítí dost sil na práci 39 % lidí. „Vypadá to, že čím jsou lidé starší, tím více chtějí žít jako doposud. Je dobře, že mají pořád chuť pracovat. Je to výhodné jak pro ně, tak pro stát. Když budou i nadále pracovat, mohou se lépe zabezpečit na dobu, kdy bude důchod jejich jediným příjmem,“ soudí Radek Sedlář.

Jaké plány mají Češi se svými úsporami
Více než třetina účastníků průzkumu (37 %) se těší, až si v důchodu díky svým úsporám užije aktivní stáří, bude utužovat své zdraví, vzdělávat se nebo chodit do společnosti, a proto si spoří. 19 % lidí by si chtělo udělat radost zážitkem nebo cestováním, 11,5 % si přeje koupit vysněnou věc, což uvedlo 3× více padesátníků než šedesátníků. Téměř každý desátý dotázaný by rád přispěl svým dětem a vnoučatům, přičemž muži zaškrtávali tuto odpověď dvakrát častěji než ženy. Jen 5 % plánuje rozmnožit své úspory a necelých 18 % lidí si do budoucna nic zvláštního neplánuje.

Právě na podporu rodiny a vnoučat chce 27 % Čechů vydat v penzi největší část peněz, která jim zbyde po zaplacení základních životních potřeb (jídlo, bydlení a zdravotní péče). Čtvrtina respondentů očekává, že největší výdaje bude mít s cestováním. Do péče o sebe chce investovat 24 % dotázaných. Především za koníčky plánuje utrácet 17 % lidí. Zbylí respondenti využijí největší podíl peněz na jiné účely.

O průzkumu:
On-line průzkum proběhl v říjnu roku 2019 na vzorku 525 respondentů české populace, který byl reprezentativní co do velikosti místa bydliště, pohlaví a dosaženého vzdělání. Průzkumu se zúčastnili pracující lidé ve věku 50 až 65 let. (Výzkumná agentura Ipsos)

Autorka: Martina Jakelova a redakce

REKLAMA

TVsenior.cz
Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let